Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Odkaz na novú stránku obce

ODKAZ NA NOVÚ STRÁNKU OBCE VYSOKÁ NAD UHOM https://www.obecvysokanaduhom.sk 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k VZN  č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Obstáravateľ KSK , námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný súd Košice, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP podľa § 9 ods. 5. zákona č.24/2006 Z.z.

oznámenie verejnou vyhláškou

oznámenie verejnou vyhláškou

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer