Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Obstáravateľ KSK , námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný súd Košice, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP podľa § 9 ods. 5. zákona č.24/2006 Z.z.

oznámenie verejnou vyhláškou

oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o plánovanom výrube NN

Oznámenie o plánovanom výrube NN

oznámenie o doručení zásielky

oznámenie o doručení zásielky

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Uhom

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Uhom

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Uhom

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer