Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Cirkvi

V ranom stredoveku bolo tunajšie obyvateľstvo rímskokatolícke, kostol v dedine nestál. V 16. storočí sa do tejto oblasti z Nemecka šíria myšlienky reformácie, ktoré požadovali nápravu cirkvi. Iniciátormi v tejto oblasti boli šľachtici, ktorí pristúpili k reformácii. Ako svetskí patróni farských kostolov a farností na svojom panstve nútili poddaných k protestantizmu. Uprednostňovali však kalvínske vierovyznanie a maďarských kazateľov.

Vysoká patrila istý čas do kalvínskej farnosti vo Veľkých Kapušanoch, kde reformačný kazateľ pôsobil od roku 1566. Následkom rekatolizácie, najmä zásluhou jezuitov a prestúpením šľachticov späť ku katolicizmu, sa do protestantských kostolov opäť vrátili katolícki farári.

Náboženstvo zohrávalo v živote vidiečanov obzvlášť dôležitú úlohu. Vysoká nad Uhom patrila k majetku leleského premonštrátskeho kláštora. Najpočetnejšou skupinou veriacich boli rímskokatolíci. Do roku 1721 farnosť patrila pod jágerské biskupstvo. Od roku 1721 sa bohoslužby konali v starom pavlovskom farskom kostole, postavenom z dreva a tehál, zasvätenom svätému Ondrejovi, v Pavlovciach na Uhom. Začiatkom 19. storočia (1825 - 1826) Vysočania dokončili vlastný kamenný filiálny klasicistický kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Od roku 1730 sa začala viesť matrika.

Vysoká nad Uhom patrí ako filiálka pavlovskej farnosti do Michalovského dekanátu Zemplínskeho archidiakonátu Košického biskupstva. Veriaci východného obradu (gréckokatolíci a pravoslávni) tvorili podstatnú zložku obyvateľstva hlavne po roku 1720. Po roku 1720 bývalo v obci len 6 gréckokatolíckych rodín. Malý počet veriacich neumožňoval postaviť drevený chrám "cerkev". Veriaci navštevovali chrám v Lekárovciach zasvätený Narodeniu Panny Márie, mal 4 zvony.

Pred rokom 1806 boli zadelení pod správu rozsiahlej čičarovskej farnosti. Gréckokatolíkov postupne pribúdalo. Klasicistický chrám bol postavený v druhej štvrtine 19. storočia. V roku 1944 bola zriadená farnosť so sídlom v obci. Okrem farského chrámu vo farnosti stojí aj tahynský filiálny chrám.

V súčasnosti pravoslávni navštevujú farský chrám Nanebovstúpenie Isusa Christa v Bežovciach, patrí pod Sobranecký arcidekanát Michalovskej pravoslávnej eparchie. V roku 1912 si postavili kalvíni v obci vlastný filiálny kamenný kostol v historizujúcom štýle. Tak vznikol dcérocirkevný zbor, patriaci pod bajanskú matkocirkev. V súčasnosti patrí ako dcérocirkev pod reformovaný farský úrad v Stretave, od roku okolo 1931. V roku 1946 prešiel kalvínsky kostol veľkou rekonštrukciou.

Nábožensky tolerantné prostredie, ktoré vzniklo v Uhorsku koncom 18. storočia, malo za následok príliv veľkého množstva židovského obyvateľstva. V druhej polovici 19. storočia patrili k rabinátu a matričného obvodu Veľké Kapušany.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer