Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Návrhy

PDF

Návrh VZN č. 5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v materskej škole

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v školskej jedálni

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v školskom klube detí

Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2017

PDF

Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2018

Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Doplnenie č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobé stavebné odpady.

Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom

Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom

Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PDF

Návrh VZN č. 5/2015 povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom

Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom

VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer