Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Obstáravateľ KSK , námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný súd Košice, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP podľa § 9 ods. 5. zákona č.24/2006 Z.z. o posuddzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 11.10.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu " Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK". 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organi... -posobnosti-kosic

Verejnosť môže doručiť svoje písomne stanoviskookresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe .

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer