Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Materská škola

Meno školy

Materská škola

Email.školy

msvysoka@gmail.com                                                                                                                     

Telefón

0948 094 853         

Adresa školy

Vysoká nad Uhom 314,072 14

Riaditeľ školy

Slávka Marošiová

Triedna učiteľka

Katarína Šajnová

Školská jedáleň

Lívia Mižová

 

                                                                                                                                                                      ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŚKOLY

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom obce Vysoká nad Uhom v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/a o znení neskorších zákonov oznamuje ,že zápis detí do materskej školy na šk.rok 2019/2020 sa uskutoční od 25.04-24.05.2019.

                                                                                                                                                          KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V Zmysle zákona č.245/2008 Z.z. sa do materskej školy prijímajú deti:

  • na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
  • prijímajú sa deti od 3-6 rokov,deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • prednostne sa prijímajú deti,ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou

 

 

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s možnosťou poldenného pobytu dieťaťa. V materskej škole u detí rozvíjame a podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej,intelektuálnej,telesnej,morálnej,estetickej,rozvíja schopnosti a zručnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola sa nachádza v budove Základnej školy so spoločným vstupným vchodom. Materskú školu tvorí vstupná chodba, kúpeľňa a sociálne zariadenia, herňa - trieda, odpočinková miestnoť - spálňa, kuchyňa, skladové a podpivničené priestory. Interiér materskej školy je vybavený moderným sektorovým nábytkom, ktorý je vhodne umiestnený v priestoroch triedy, vytvára priestor na pohybové aktivity, pracovné činnosti, didaktické aktivity a hry detí. Nechýbajú moderné informačno-komunikačné technológie: interaktívna tabuľa, televízor, DVD, CD, počítač, tlačiareň, notebook, keyboard, s ktorými sa deti postupne oboznamujú a dopĺňajú svoje poznatky a vedomosti. Exteriér materskej školy tvorí pieskovisko, šmýkačka s rebríkom a hojdačkami altánok s posedením, pevná nezatrávnená plocha, ihličnaté stromy a trávnaté porasty. Materská škola sa podieľa na organizovaní aj mimoškolských aktivít ako sú besiedky, karneval, vianočné vystúpenie, zapája sa do akcie uvítanie detí do života a jubilantov, kde sa deti ukážu svojím programom pre svojich najbližších, zapája sa tak do kultúrneho života obce.

 

 

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer