Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Základná škola

Základná škola Vysoká nad Uhom 314

„Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj plnohodnotný život”. Neplnoorganizovaná základná škola vo Vysokej and Uhom má svoju dlhoročnú tradíciu. Základná škola nie je od r. 2003 právnym subjektom, od čoho sa odvíja jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodnutia. Škola patrí do pôsobnosti Obce Vysoká nad Uhom, ktorá je jej zriaďovateľom. Poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom na území obce ale aj mimo nej. Jej poloha vytvára predpoklady, aby sa stala kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Základná škola má 2 triedy, I. trieda - 1. a 3. ročník, II. Trieda - 2. a 4. ročník. Edukačný proces sa realizuje v dvoch učebniach a v troch odborných učebniach. Súčasťou školy je aj školská knižnica. Základná škola sídli v spoločnej budove s Materskou školou, čo je veľkým prínosom pri spolupráci a organizácii jednotlivých aktivít a nemenej dôležitým faktorom je aj bezproblémový prechod predškolákov do prvého ročníka ZŠ. Škola zabezpečuje žiakom kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, poskytuje žiakom základné vzdelanie v rozsahu, ktorý je obsahovo a časovo daný učebnými plánmi a osnovami. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorého zameraním je zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a uspokojiť záujmy žiakov. Škola pravidelne usporadúva rôzne mimoškolské akcie: exkurzie, besiedky, karneval, vystúpenia pre jubilantov obce a novorodencov, tiež vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Vianoc a mnoho ďalších. Škola je tak jediným zdrojom kultúry v obci.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer