Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslozoradiť zostupne Dátum uzavretia Partner Predmet Suma
1 27.11.2020 Ekostav.a.s. Príloha k Dodatku k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Vysoká nad Uhom" - zateplenie strechy 0.00 EUR
1 27.11.2020 Ekostav.a.s. Príloha k Dodatku k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Vysoká nad Uhom" - zateplenie obvodového plášťa 0.00 EUR
1 27.11.2020 Ekostav.a.s. Príloha k Dodatku k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Vysoká nad Uhom" - zásuvková inštalácia 0.00 EUR
1//2/2019 21.06.2019 Mesto Trebišov Zmluva poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 65.00 EUR
1/20 02.07.2020 Prima banka a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 0.00 EUR
1/2016 10.02.2016 NATUR.PACK a.s Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0.00 EUR
1/2016 10.12.2015 FURA s.r.o., Rozhanovce Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 20.00 EUR
1/2016 11.04.2016 Gréckokatolícka cirkev farnosť Vysoká nad Uhom Zmluva o poskytnutí dotácie 500.00 EUR
1/2016 24.04.2016 občania obce Brandič Kúpna zmluva 326.20 EUR
1/2016 31.12.2013 Gemag-SK s.r.o. Rakovčík Zmluva o dielo : Výmena okien a dverí ZŠ Vysoká nad Uhom 24000.00 EUR
1/2017 02.10.2017 Ing.Anna Mamajová, štatutárny auditor Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 600.00 EUR
1/2018 24.05.2018 PP PROTECT implementovanie právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov. 30.00 EUR
1/2018 17.10.2018 Ing. Anna Mamajová, Humenné, Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 600.00 EUR
1/2018 29.10.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 0.00 EUR
1/2018 08.02.2018 občania obce Kúpna zmluva na pozemky 28.66 EUR
1/2019 09.09.2019 Mesto Trebišov Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové zvdelávanie detí a mládeže 65.00 EUR
1/2019 09.09.2019 Fúra s.r.o. Rohanovce Dodatok k zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 10.00 EUR
1/2019 05.06.2019 Ing. Ján Kostrej Kupna zmluva 518.23 EUR
1/2020 04.05.2020 Ultima Ratio, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 12936.00 EUR
1/2020 02.12.2020 Štatistickú úrad SR, Zmluva o výpožičke 0.00 EUR
1/2020 02.06.2020 Martin Javor, Nájomná zmluva o užívaní pozemku 1.00 EUR
1/2020 02.09.2020 Iveta Ondarišinová Zmluva o dielo 1000.00 EUR
1/2021 20.01.2021 Michaella s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (obec/MOM) 3.50 EUR
1/2021 18.03.2021 Štatistický úrad Dodatok k Zmluve o výpožičke 0.00 EUR
10/2018 12.09.2018 Ultima Ratio s.r.o. Realizácia verejného obstarávania zákazky" Zníženie ener. náročnosti" 3000.00 EUR

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer